Porodní plán: Přání matky, nikoli informovaný souhlas

10.01.2024 Redakce eMaminy.cz

Porod představuje jednu z nejzásadnějších událostí v životě každé ženy. Ať už to jsou chvíle plné radosti či nečekaných událostí, je třeba mít nachystaný porodní plán, který budoucí matce pomůže vytvořit přehled přání a informací. Na co nezapomenout a jak se domluvit se zdravotnickým personálem v porodnici?

Porodní plán: Přání matky, nikoli informovaný souhlas

Zdroj: picabay.com

Účelem porodního plánu je především usnadnit komunikaci o požadavcích a očekáváních rodičky. Obsahuje zpravidla informace o tom, kdo má být při porodu přítomen, preference léků nebo technik při odstraňování bolesti, přání ohledně polohy a prostředí během porodu, co se má stát s pupeční šňůrou a placentou, jaké mají být další postupy po porodu a jiné důležité informace.

Plán by měl být připraven s dostatečným předstihem, ideálně v posledním trimestru těhotenství. Jeho sepsání není povinné, může však pomoci rodičům lépe komunikovat s personálem porodnice a porozumět procesu porodu. Současně se doporučuje, aby byl před porodem předložen lékaři s cílem prodiskutovat všechna pro a proti i případná rizika či, jak lze plán v případě nenadálých události přizpůsobit dané situaci.

Budoucí matky, ale i otcové by měli mít na paměti, že porodní plán nenahrazuje informovaný souhlas. Žena musí být o prováděných zákrocích před jejich provedením poučena a tyto zákroky mohou být prováděny jen s jejím souhlasem. Jestliže si žena v souladu s porodním plánem nepřeje provedení určitého zákroku, měl by s ní lékař probrat, v jakých situacích tento zákrok považuje za nezbytný a proč. Odmítá-li žena zákrok i přes veškerá upozornění, pak je nutné její vůli respektovat.

Body porodního plánu, jenž neodpovídají technickým možnostem porodnice, jsou nezávazné. V praxi jde například o požadavek na přítomnost konkrétní porodní asistentky či lékaře u porodu nebo porod do vody či v soukromí v jedné místnosti, pokud porodnice nedisponuje takovým uspořádáním, případně je-li přeplněná. Rovněž nelze zdravotníkům vnucovat, co mají dělat.

Příklad porodního plánu:

 • Všeobecné informace:
  • přání a očekávání,
  • obavy, pochybnosti,
  • přítomnost partnera nebo porodní asistentky,
  • nadstandardní pokoj nebo postupy,
  • vyjádření prosby o  respektování plánu, pokud nedojde k život ohrožujícím komplikacím, zároveň prohlášení o přijetí veškerých rizik spojených s přáními.
 • V první době porodní:
  • neurychlování porodu léky a dirupcí vaku blan,
  • dodržení přirozeného a spontánního průběhu,
  • konzumace sippingu,
  • nezavádění rutinní kanyly,
  • případě nutnosti být obeznámena s veškerými medicínskými postupy,
  • co nejintimnější prostředí na porodním sále,
  • nefarmakologické metody tišení bolesti,
  • možnost jít do sprchy či vany,
  • využití homeopatie, aromaterapie či masáže,
  • bez aplikace epidurální analgezie či rajského plynu s možností, požádat o ně, pokud se situace změní,
  • možnost volného pohybu a využití porodních pomůcek,
  • omezení CTG monitorování dítěte na dobu nezbytně nutnou.
 • V druhé době porodní:
  • možnost výběru nejpohodlnějších poloh pro tlačení a jejich střídání,
  • intenzitu tlačení volit dle svých pocitů, budou-li ozvy miminka v pořádku,
  • možnost vybrat si konečnou polohu, při které se dítě narodí,
  • bez preventivní epiziotomie,
  • podání informací o nástřihu předem.
  • Nastanou-li komplikací během porodu:
  • v případě nutnosti císařského řezu (a bude-li to možné), provést jej ve spinální anestezii (popř. epidurální anestezii) za přítomnosti partnera po celou dobu,
  • po porodu přiložení miminka na kůži,
  • v případě celkové narkózy položit miminko partnerovi na hruď co nejdříve a aby byl s ním po celou dobu.
 • Po porodu:
  • položení miminka na břicho ihned po porodu s ještě nepřestřiženým pupečníkem a přiložení k prsu,
  • přestřižení pupečníku až po jeho dotepání
  • přestřižení pupečníku partnerem,
  • vyčkání přirozeného porodu placenty bez tahání za pupeční šňůru,
  • podání informací o zdravotním stavu miminka i o nutných zásazích,
  • prohlédnutí dítěte pediatrem přímo na těle nebo za přítomnosti partnera,
  • podáni vitaminu „K“ pouze v kapkách.
 • Na oddělení šestinedělí:
  • dostat veškeré informace o všem, co se bude s miminkem dít po celou dobu strávenou v porodnici,
  • přítomnost miminka na pokoji,
  • vlastní účast na všech vyšetřeních dítěte mimo pokoj,
  • dokrmování miminka až po konzultaci,
  • být informována o technikách správného kojení a mít možnost požádat pomoc s případnými obtížemi.

  Porodním plánem vyjadřuje nastávající matka jakousi aktivní účast na průběhu porodu, což pro ni bývá uklidňujícím momentem. Je si vědoma svých možností i představ a zároveň může projevit obavy a následně je prodiskutovat s lékařem. Pokud je potom porodní plán zdravotnickým personálem respektován, vede ke spokojenému a pozitivnímu zážitku z porodu pro matku i novorozence.


  Autor: redakce eMaminy.cz

  Porod
  Newsletter

  Pravidelný přísun novinek, inspirace na každý den, podpora pro rodiče i sdílení zkušeností. Takový je Newsletter webu eMaminy.cz. Přihlaste se k jeho odběru a čtěte o tématech, které vám pomohou v náročném období nebo zpříjemní rodinný život. Buďte první, kdo se dozví o nových článcích, akcích a událostech. Prosíme, potvrďte odběr ve vaší e-mailové schránce. 

  © 2024 eMaminy.cz, s.r.o.
  by Media Heroes