Fórum rodinné politiky 2024: Silné rodiny, silnější společnost

10.06.2024 Redakce eMaminy.cz

Sedmý ročník Fóra rodinné politiky se konal ve dnech 6. a 7. června 2024 v Jihlavě a zaměřil se na důležitá témata týkající se podpory českých rodin. Konference pod záštitou první dámy České republiky Evy Pavlové a předsedy Výboru pro sociální politiku Víta Kaňkovského shromáždila širokou škálu odborníků, politiků a zástupců neziskových organizací, aby diskutovali o důležitých otázkách, kterým čelí dnešní rodiny.

Fórum rodinné politiky 2024: Silné rodiny, silnější společnost

Zdroj: redakce eMaminy

Hlavní body konference

Konference zdůraznila důležitost komplexního přístupu k podpoře rodin, který zahrnuje sociální, ekonomické a vzdělávací aspekty.    

Podpora ohrožených skupin

Diskuse se zaměřila na dopady rostoucích životních nákladů a inflace na znevýhodněné rodiny, včetně samoživitelů, osob s nízkým vzděláním a seniorů. Účastníci diskutovali o možných řešeních, jako je navýšení sociálních dávek a cílená podpora.

Výzvy pro současné rodiny

Blok se zabýval tématy jako finanční stabilita, dostupnost bydlení, skloubení práce a rodinného života a podpora otců v rodičovských rolích. Byly diskutovány politiky zaměřené na zmírnění tlaku na rodiny a posílení jejich odolnosti.

Rodina a vzdělání

Poslední blok se zaměřil na propojení rodinné a vzdělávací politiky a jejich vliv na rozvoj dětí. Diskutovalo se o roli vzdělávacích institucí v podpoře rodinného života, důležitosti celoživotního učení pro rodiče a možnostech, jak zajistit rovné šance pro všechny děti.


Úvodní diskuze se zaměřila na palčivé otázky ovlivňující české rodiny

Diskuze se ponořila do celostátních témat s regionálními odlišnostmi a prozkoumala, jak se dotýkají každodenního života rodin. Mezi klíčová témata patřila revize sociálních dávek, důchodová reforma, změny ve výši příspěvku na péči a další témata formující sociální a ekonomický kontext pro rodiny v ČR.

Roli diskutujících potom přijali:

  • Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí
  • Vít Kaňkovský, poslanec, předseda výboru pro sociální politiku
  • Vítězslav Schrek, hejtman kraje Vysočina
  • Jana Hanzlíková, poslankyně, členka Výboru pro sociální politiku
  • Klára Šimáčková Laurenčíková, náměstkyně ministra pro evropské záležitosti, zmocněnkyně pro lidská práva


Klíčové poznatky z Fóra

Rodiny čelí řadě výzev, včetně rostoucích životních nákladů, nedostatku dostupného a cenově dostupného bydlení a obtíží se skloubením práce a rodinného života.

Je nutná cílená podpora ohrožených skupin, jako jsou samoživitelé, osoby s nízkým vzděláním a senioři.

Napříč politickým spektrem by měly být podporovány flexibilní formy práce, umožněna snazší dostupnost péče o děti a posílena role otce v rodině.

Rodinná a vzdělávací politika by měly být vzájemně propojeny, aby se zajistilo, že všechny děti mají rovné šance na úspěch.

Je důležité podporovat celoživotní učení rodičů a posilovat mezigenerační solidaritu.

Doprovodný program 

Vedle hlavního programu nabídla dvoudenní konference také program vedlejší. Na půdě Vysoké školy polytechnické, kina Dukla a dalších místech se zájemci mohli zúčastnit exkurze do sociálních podniků regionu Vysočina, navštívit expozici Dohled na dosah či letní jarmark sociálních podniků anebo absolvovali nejrůznější workshopy zaměřené na podporu rodin či o sousedských dětských skupinách a podobně.  


Pečující roku 

Součást konference tvořilo také vyhlášení ceny Pečující roku 2024, kterou čtyřem výherkyním předal sám minstr práce a sociálních věci Marian Jurečka.


V kategorii Péče o člověka s hendikepem nebo dlouhodobě nemocného do 18 let zvítězily hned dvě dámy: Eliška Antošová a Jitka Reineltová.

V kategorii Péče o člověka s hendikepem nebo dlouhodobě nemocného nad 18 let si cenu odnesla Lenka Carbolová.

V kategorii Péče o seniora nad 65 let cenu získala Libuše Kračmárová.

Fórum rodinné politiky 2024 bylo cennou platformou pro diskusi o důležitých otázkách týkajících se českých rodin. Konference zdůraznila potřebu komplexních politik, které podpoří všechny aspekty rodinného života a tím pomohou k vybudování silnější a stabilnější společnosti.


Autor: redakce eMaminy

Podpora a pomoc Rodina Zajímavost Péče
Newsletter

Pravidelný přísun novinek, inspirace na každý den, podpora pro rodiče i sdílení zkušeností. Takový je Newsletter webu eMaminy.cz. Přihlaste se k jeho odběru a čtěte o tématech, které vám pomohou v náročném období nebo zpříjemní rodinný život. Buďte první, kdo se dozví o nových článcích, akcích a událostech. Prosíme, potvrďte odběr ve vaší e-mailové schránce. 

© 2024 eMaminy.cz, s.r.o.
by Media Heroes