Důležitost vrstevníků v období puberty

03.01.2024 Redakce eMaminy.cz

Během puberty prochází mladí lidé fyzickými, emocionálními a sociálními změnami, které mohou být náročné. Přítomnost a podpora vrstevníků významně ovlivňuje sebevědomí a zdraví teenagerů.

Důležitost vrstevníků v období puberty

Zdroj: pixabay.com

Vrstevníci se stávají nezbytnou součástí puberty a celkového emocionálního rozvoje mladého člověka. Nabízejí příležitost k budování přátelství, sebeprosazení a vytváření identity.  

Vrstevnická skupina rovněž poskytuje prostor pro sociální interakce, učení se a vytváření důležitých vazeb. Získávání rolí a postavení ve vrstevnické skupině má v tomto období značný význam pro osobnostní a sociální vývoj dospívajících.

Dospívající sdílejí podobné zájmy, problémy a výzvy, což jim umožňuje navazovat hlubší vztahy založené na oboustranném porozumění. Vrstevníci poskytují emocionální podporu, slyší a rozumí problémům, se kterými se dospívající potýkají, a nabízejí radu a povzbuzení, v tuto chvíli lépe než dospělí.

Dalším důležitým aspektem vrstevnické skupiny je učení se sociálním dovednostem a vytváření identity. Během puberty dospívající začínají hledat své místo ve společnosti a zkoumají různé role a postavení. Vrstevnická skupina poskytuje prostředí, ve kterém dospívající mohou experimentovat s různými rolemi, rozvíjet sociální dovednosti, jako je komunikace, spolupráce, vyjednávání a respektování rozdílů.

Role získané ve vrstevnické skupině mají na sebevědomí a sebehodnocení dospívajícího významný dopad. Když dospívající získá důležitou roli nebo postavení ve vrstevnické skupině, může to posílit jeho sebeúctu a pocit přijetí. To pozitivně ovlivňuje jeho celkový sociální a emocionální rozvoj.

Vrstevnická skupina také představuje prostor pro učení se sociálních norem a hodnot. Dospívající se setkávají s různými postoji, přesvědčeními a způsoby chování. Tímto setkáváním s rozmanitostí se učí respektovat a tolerovat rozdíly mezi lidmi. Interakce pak napomáhá rozvoji jejich vlastního hodnotového systému a schopnosti vybudovat zdravé mezilidské vztahy.

Na druhou stranu je ovšem důležité si uvědomit, že vztahy ve vrstevnické skupině mohou mít i negativní dopady. Někdy se vrstevníci dostávají do konfliktů nebo se zapojují do nevhodného sociálního chování, jako je šikana nebo vyloučení jedince ze skupiny. V těchto případech přichází na řadu podpora ze strany rodičů, případně dalších dospělých. Dospívající tím dostávají zpětnou vazbu a vědí, že nejsou sami.

Vrstevnická skupina, jako nezastupitelná součást v životě dospívajících, poskytuje podporu, učí sociálním dovednostem, pomáhá vytvářet identitu a rozvíjí sebevědomí. Rodiče a další dospělí by tedy měli podporovat a povzbuzovat pozitivní vztahy ve vrstevnické skupině a zároveň poskytovat podporu a pomoc při řešení případných problémů nebo konfliktů.


Autor: redakce eMaminy.cz

Vztahy Dospívání
Newsletter

Pravidelný přísun novinek, inspirace na každý den, podpora pro rodiče i sdílení zkušeností. Takový je Newsletter webu eMaminy.cz. Přihlaste se k jeho odběru a čtěte o tématech, které vám pomohou v náročném období nebo zpříjemní rodinný život. Buďte první, kdo se dozví o nových článcích, akcích a událostech. Prosíme, potvrďte odběr ve vaší e-mailové schránce. 

© 2024 eMaminy.cz, s.r.o.
by Media Heroes