Přibývá mladých kuřáků elektronických cigaret, polovina Čechů mezi 15-24 lety užívá nikotin

04.06.2024 Ministerstvo zdravotnictví ČR

Třetina Čechů starších 15 let užívá nikotin a mezi mladými od 15 do 24 let je tento údaj ještě vyšší. Nikotin v tomto věku užívá polovina z nich. Roste také počet mladých, kteří sahají k alternativám klasických cigaret, zejména k cigaretám elektronickým. Pokud jde o alkohol, zůstává Česká republika v mezinárodním měřítku mezi zeměmi s velmi vysokou spotřebou. Vyplývá to z výsledků reprezentativního šetření o užívání tabáku a alkoholu v rámci České republiky (NAUTA), které každoročně uveřejňuje Státní zdravotní ústav u příležitosti Světového dne bez tabáku.

Přibývá mladých kuřáků elektronických cigaret, polovina Čechů mezi 15-24 lety užívá nikotin

Zdroj: pixapay.com

Statistika: Nikotin užívá polovina mladých

V populaci České republiky byla loni celá čtvrtina (24,6 %) kuřáků tradičních druhů tabákových výrobků, které zahrnují cigarety (průmyslově vyráběné i ručně balené), dýmky, doutníky, doutníčky a vodní dýmky. Denně kouří pětina mužů (20,1 %) a 11,9 % žen starších 15 let.

Když se podíváme na statistiky těch, kteří užívají nikotin i jinak než kouřením cigaret, čísla jsou ještě vyšší. V roce 2023 užívala v ČR jedna třetina osob (33,1 %) starších 15 let nikotin z různých druhů tabákových výrobků a jejich alternativ, ať už denně nebo příležitostně. Denní užívání uvedlo 23,0 % respondentů. U věkové kategorie 15–24 let je pak tento údaj poměrně alarmující. Nikotin v tomto věku užívá polovina mladých (50,2 %) a denní užívání zaznamenáváme u téměř třetiny z nich (30,4 %). I proto je tématem letošního Světového dne bez tabáku „Ochrana dětí před vlivem tabákového průmyslu”.

„Fakt, že každý druhý mladý člověk mezi 15 a 24 lety užívá nějakým způsobem drogu, kterou nikotin nepochybně je, ukazuje na to, jak úspěšný je tabákový průmysl se svou reklamní strategií a jak málo jsou mladí ochotni slyšet varování, že si ničí zdraví. Ukazuje to na zásadní potřebu důrazu na prevenci od nás všech, od celé společnosti. Základ by ale děti měly dostávat doma, v rodinách. Apeluji na maminky a tatínky, pomozte nám vysvětlit dětem a dospívajícím, že nikotin je jed, rychle způsobuje závislost a podporuje vznik rakoviny, a to i v případě, že ho do těla dostanou zdánlivě neškodnou elektronickou cigaretou, nebo ochuceným nikotinovým sáčkem,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Elektronickou cigaretu užívá denně přes 6 % osob

V roce 2023 užíval elektronické cigarety alespoň jednou měsíčně více než každý desátý dotázaný (11,1 % respondentů), což ve srovnání s rokem 2022 představuje nárůst o zhruba jeden procentní bod (0,9 p. b.).  Denně užívá elektronickou cigaretu 6,1 % osob, více muži než ženy. Největší podíl uživatelů elektronických cigaret nacházíme ve věkové kategorii 15–24 let, jde o celých 30,0 %, což představuje v porovnání s rokem 2022 nárůst o více než 5 procentních bodů. V posledních třech letech můžeme pozorovat nárůst také u věkové skupiny 25‒44 let. 

„Téměř polovina uživatelů (49,0 %) elektronických cigaret uvádí, že současně kouří i klasické cigarety, zhruba pětina (20,8 %) uživatelů jsou bývalými kuřáky klasických cigaret a 30,2 % uživatelů před užíváním elektronických cigaret nikdy nekouřilo. To znamená, že skoro třetina lidí se následkem užívání elektronických cigaret stává závislými na nikotinu, aniž by tím potlačovali původní závislost na kouření klasických cigaret. Když si uvědomíme, že jde především o mladé, je to pro ně opravdu velká zdravotní zátěž. Vnímám jako dlouhodobý úkol, aby společnost začala považovat prevenci a péči o zdraví za životní styl, a to styl mnohem atraktivnější, než je záměrné poškozování si zdraví tabákovými výrobky a alkoholem, “ doplnila ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

Respondenti mohli uvést více důvodů, proč užívají elektronické cigarety. Polovina (49,5 %) uvádí jako důvod jejich užívání příchutě, u skupiny 15–24 let je příchuť důvodem k užívání přibližně v šedesáti procentech (61,5 %). Ochucené e-cigarety s příchutí a poutavým designem přispívají k popularizaci těchto produktů mezi mladou generací, přičemž si mnoho uživatelů neuvědomuje jejich negativní účinek na zdraví, včetně silného rizika vzniku závislosti.

Nikotinové sáčky a kratom

„Od roku 2020 mapujeme také užívání nikotinových sáčků bez obsahu tabáku, které se vkládají mezi rty a dásně. Díky své dostupnosti, nízké ceně, diskrétnosti a atraktivnímu balení se staly velmi rychle populární jak mezi dětmi, tak i dospívajícími. Jak ukazují data za rok 2023, nejvyšší zastoupení uživatelů nikotinových sáčků nacházíme právě v nejmladší věkové skupině 15–24 let, kde tyto výrobky užívá 11,5 % respondentů, přičemž 6,0 % denně,“ dokresluje obraz vlivu tabákových alternativ na mladou generaci vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Marie Nejedlá a doplňuje, že nikotin u uživatelů v mozku stimuluje centrum odměny a uvolnění hormonu dopaminu. Tím sice krátkodobě způsobuje zlepšení nálady a koncentrace, ale pravidelné užívání vede k rozvoji závislosti a po vysazení k rozvoji abstinenčních příznaků. Dlouhodobě pak podporuje a zvyšuje riziko rozvoje nejrůznějších druhů rakoviny.

Užívání alkoholu má pak silný vztah ke kouření tabáku. Mezi umírněnými konzumenty alkoholu je jen 23,4 % kuřáků, tedy o 1,2 procentního bodu méně než v celé populaci, avšak mezi rizikově a škodlivě pijícími je kuřáků výrazně více (34,7 %, resp. 48,7 %). U excesivních konzumentů alkoholu se zdravotní rizika násobí kvůli souběžnému působení rizikových faktorů souvisejících s kouřením. 

„V roce 2023 jsme do dotazníku zařadili také otázky mapující užívání kratomu, což je psychoaktivní látka, jejíž popularita roste zejména mezi žáky a studenty. Jeho užívání je třeba monitorovat vzhledem k riziku vzniku závislosti a vedlejším účinkům. Z výsledků vyplývá, že kratom v roce 2023 užívalo necelé jedno procento dotazovaných. Nejvíce uživatelů nacházíme opět v nejmladší věkové kategorii 15‒24 let (3,2 %),“ uzavírá Marie Nejedlá.

Údaje výzkumu byly získány od výběrového souboru 1812 jedinců. Výzkum je reprezentativní pro obyvatelstvo České republiky ve věku nad 15 let z hlediska věku, pohlaví a regionální příslušnosti.

Celý průzkum NAUTA 2023 a rozšířenou tiskovou zprávu s komentovanými grafy a grafickou prezentací naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Dospívání Výchova dětí Závislosti Zdraví
Newsletter

Pravidelný přísun novinek, inspirace na každý den, podpora pro rodiče i sdílení zkušeností. Takový je Newsletter webu eMaminy.cz. Přihlaste se k jeho odběru a čtěte o tématech, které vám pomohou v náročném období nebo zpříjemní rodinný život. Buďte první, kdo se dozví o nových článcích, akcích a událostech. Prosíme, potvrďte odběr ve vaší e-mailové schránce. 

© 2024 eMaminy.cz, s.r.o.
by Media Heroes