Tým silniční bezpečnosti dál začleňuje dopravní výchovu do výuky středoškoláků. Anglická poslechová cvičení totiž nepomáhají jen s výukou jazyka

29.12.2023 Bezpečně na silnicích o.p.s.

Středoškolákům se otevírá další možnost, jak rozšířit své znalosti i slovní zásobu při výuce angličtiny. Tentokrát prostřednictvím dopravní výchovy. Tým silniční bezpečnosti doplnil stávající pracovní listy poslechovými cvičeními, která namluvila rodilá mluvčí. Dopravní výchova se tak stala snáze začlenitelnou do běžné výuky na středních školách. Tvorbu materiálů tým konzultoval nejen s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ale také s pedagogy.

Tým silniční bezpečnosti dál začleňuje dopravní výchovu do výuky středoškoláků. Anglická poslechová cvičení totiž nepomáhají jen s výukou jazyka

Zdroj: Bezpečně na silnicích, o.p.s.

Tým silniční bezpečnosti pod hlavičkou projektu Neumírej zbytečně, který učí mladé lidi ohleduplnosti a kooperaci v silničním provozu, rozšířil pro středoškoláky výuku dopravní výchovy v angličtině. Od loňského roku mají k dispozici dvacet pracovních listů, které pomáhají rozšiřovat slovní zásobu v souvislosti s dopravní výchovou, a nyní k nim přibyla poslechová cvičení.

Nebylo jednoduché najít jeden výukový předmět pro všechny typy středních škol, kam by bylo možné implementovat dopravní výchovu. „Na základních školách jsou Rámcové vzdělávací programy, co do obsahu, pro základní vzdělávání skoro totožné napříč republikou. Ať už je to výuka matematiky nebo českého jazyka,“ vysvětluje za Tým silniční bezpečnosti Markéta Novotná a pokračuje: Středoškoláci studují různé obory. Podle toho se liší i penzum výuky, třeba právě matematiky. Ta bude jiná na středních školách zaměřených na technické obory a jiná u škol věnujících se službám či řemeslu. Výuka anglického jazyka je ale v tomto ohledu na všech typech středních škol takřka stejná. Kromě toho se ji učí vyšší procento žáků, na rozdíl třeba od němčiny nebo španělštiny.“

Pracovní listy včetně nových poslechových cvičení sestavil Tým silniční bezpečnosti s ohledem na výuku, která musí splňovat přísná kritéria a kvalitu. Témata se věnují problematice dopravní výchovy, co list, to jedno téma i problematika gramatiky či slovní zásoby. Jsou tu nejrůznější témata, jako třeba správné chování řidiče, téma alkoholu za volantem, rozlišení různých účastníků silničního provozu i otázky ohledně trestně právní zodpovědnosti, s čímž se studenti setkávají třeba v základech společenských věd, kde rozebírají rozdíly mezi přestupkem a trestným činem. Žáci prostřednictvím materiálů proberou mimo jiné i náročné časování v anglickém jazyce. „Je pouze na pedagozích, jak si poslechová cvičení rozvrhnou. Mohou je s dětmi probrat třeba během jednoho či dvou ročníků. Zvládnout se listy dají třeba po deseti za školní rok nebo po pěti listech během čtyřletého studia,“ upřesňuje Markéta Novotná.

Při výuce anglického jazyka je běžné, že žáci při poslechových cvičeních plní úkoly. Výjimkou nejsou ani tato audia. Například při poslechu rozhovoru musí doplnit odpovídající slova nebo vyslechnout rozhovor a následně rozhodnout, co z něj je pravda a co nikoliv. Je to běžná výuková praxe, tentokrát vztažená na dopravní výchovu. Britská angličtina je na tuzemských středních školách nejpoužívanější. Podle informací Národního pedagogického institutu ji vyučuje většina středních škol v ČR. Poslechová cvičení jsou namluvená rodilou mluvčí z Velké Británie. Angličtina se řadí na třetí místo mezi světovými jazyky, a to za čínské jazyky a španělštinu. Anglicky mluví více než 520 milionů lidí po celém světě a pro bezmála jednu miliardu lidí je angličtina druhým jazykem. I proto se anglicky domluvíte takřka po celém světě, a to i v zemích, kde není oficiálním jazykem, kam patří například země Skandinávie nebo asijské státy.

„Nechtěli jsme se spokojit pouze s pracovními listy, a proto jsme vytvořili k těmto materiálům také poslechová cvičení, aby byla dopravní výchova snáze implementovatelná pro pedagogy a naplnili i vlastní cíle výuky. Seznámení s dopravní výchovou tak neubírá čas výuce angličtiny jako takové a v podstatě jde o nadstavbu,“ říká ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák a dodává: „V budoucnu bychom rádi navázali užší spolupráci s Cermatem a tvůrci státních maturit. Důvod je jednoduchý. Z anglického jazyka lze maturovat a hodně studentů volí u maturity cizí jazyk místo matematiky, ze které mají strach. Téma dopravní výchovy v anglickém jazyce u maturity by bylo velmi praktické. Nespočet mladých lidí míří za hranice a často nezná ani tuzemské základy dopravní výchovy.“

Vznik nových poslechových cvičení podpořil a financoval v rámci projektu Markétina dopravní výchova Liberecký kraj. „Nenásilně podpořit vzdělávání v oblasti dopravní výchovy v anglickém jazyce na středních školách velmi vítáme. Tato pro život důležitá témata jsou mnohdy nezáměrně na školách opomíjena kvůli nabitým učebním plánům. Proto jsme rozšíření mezipředmětových pracovních listů podpořili a cílové skupině se hodláme věnovat i v následujícím období,“ říká Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje.


Zdroj: Tým silniční bezpečnosti, Bezpečně na silnicích o.p.s.

Bezpečnost Děti Vzdělání
Newsletter

Pravidelný přísun novinek, inspirace na každý den, podpora pro rodiče i sdílení zkušeností. Takový je Newsletter webu eMaminy.cz. Přihlaste se k jeho odběru a čtěte o tématech, které vám pomohou v náročném období nebo zpříjemní rodinný život. Buďte první, kdo se dozví o nových článcích, akcích a událostech. Prosíme, potvrďte odběr ve vaší e-mailové schránce. 

© 2024 eMaminy.cz, s.r.o.
by Media Heroes