Ministerstva, Evropská komise a UNICEF spolupracují na zlepšování předškolního vzdělávání a péče v České republice

28.12.2023 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Pod vedením Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), zahájily UNICEF a Generální ředitelství Evropské komise pro podporu strukturálních reforem projekt na vytvoření komplexního monitorovacího a evaluačního rámce pro předškolní vzdělávání a péči v České republice. Cílem iniciativy, financované Evropskou unií prostřednictvím Nástroje pro technickou podporu, je zlepšit systém a přispět ke zdravému vývoji a učení dětí od útlého věku a podpořit zaměstnanost rodičů.

Ministerstva, Evropská komise a UNICEF spolupracují na zlepšování předškolního vzdělávání a péče v České republice

Zdroj: pixabay.com

„Slaďování pracovního a rodinného života vnímám jako klíčové téma, proto plně podporuji vznik dětských skupin jako jednu z alternativ předškolního vzdělávání. Postupným rozšiřováním nabídky péče o děti chceme mírnit diskriminaci žen, které jsou často omezovány v rozvoji kariéry z důvodu výchovy svých dětí. Předškolní typ péče podporujeme financováním nejen ze státního rozpočtu, ale také využitím některého z evropských dotačních programů,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Kapacity předškolního vzdělávání a péče pro děti ve věku 0-3 let se v České republice postupně navyšují. Přesto je součástí nějaké formy péče a vzdělávání pouze 7 % dětí v této věkové skupině, a to jak z finančních důvodů, tak i kvůli nedostatečným kapacitám dětských skupin, mateřských škol a dalších zařízení. Pro zvýšení kvality a dostupnosti služeb předškolního vzdělávání a péče je potřeba zavést nová opatření, včetně posílení systému jejich monitorování a evaluace.

„Předškolní vzdělávání dětí je velice důležité pro rozvoj kompetencí potřebných pro život a zvyšuje jejich šance na školní úspěch. V tomto období lze u dětí nejsnáze vyrovnávat jejich kognitivní a řečové rozdíly. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy umožňuje v případě dostatečných kapacit vzdělávání dětí v mateřských školách již od dvou let. V minulosti jsme opakovaně vyhlásili několik programů na zajištění dostatečných kapacit v mateřských, ale i základních školách tak, aby byla mohla být garantována místa pro všechny děti. Dětské skupiny jsou určitě vhodným doplňkem těchto kroků, který může zajistit kvalitní péči pro nejširší okruh dětí od nejmladšího věku až do zahájení povinného předškolního vzdělávání,“ řekl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek.

“Vytvoření komplexního monitorovacího a evaluačního rámce pro předškolní vzdělávání a péči v České republice” je dvouletý projekt podporovaný Evropskou unií prostřednictvím Nástroje pro technickou podporu (TSI). Jedná se o program EU, který poskytuje členským státům na míru šitou technickou expertízu, aby mohly navrhovat a implementovat reformy posilující odolnost našich ekonomik a společnosti.

„V Evropské unii jsou dostupné a kvalitní předškolní vzdělávání a péče součástí dětských práv. Jsou základním stavebním kamenem silné sociální Evropy: spravedlivé, inkluzivní a plné příležitostí, zejména pro nejzranitelnější členy naší společnosti. Prostřednictvím Fondu pro oživení a odolnost a Evropského sociálního fondu+ pomáhá EU posílit kapacity České republiky v poskytování předškolního vzdělávání a péče malým dětem a jejich rodinám. Aby se zajistila udržitelnost investic a reformy se zaměřily na vysokou kvalitu služeb, Evropská komise začala Českou republiku podporovat prostřednictvím Nástroje pro technickou podporu při vytváření silného a na míru šitého systému pro monitorování a evaluaci kvality předškolního vzdělávání a péče,“ uvedl Mario Nava, generální ředitel Generálního ředitelství Evropské komise pro podporu strukturálních reforem.

Prostřednictvím technické podpory za strany UNICEF získá vláda účinný systém monitorování a evaluace, pomocí kterého může zlepšit přístup a zvýšit kvalitu služeb předškolního vzdělávání a péče o nejmenší děti a získá nástroje pro rozšíření služeb na obecní a místní úrovni.

„Předškolní vzdělávání a péče jsou pro vývoj dětí zásadní a ovlivňují celý jejich život. Vybudování pevných základů během prvních let života dítěte přispívá nejen k jeho úspěchu ve vzdělávání, ale má vliv i na jejich zdraví a wellbeing. Předškolní vzdělávání a péče jsou obzvláště důležité pro děti ze zranitelných skupin, včetně uprchlíků. Pomáhají překonávat rozdíly mezi dětmi a zároveň umožňují rodičům zapojit se do pracovního trhu. UNICEF je hrdý, že může ministerstvům poskytnout technickou podporu při realizaci projektu,“ říká Yulia Oleinik, vedoucí kanceláře UNICEF pro řešení uprchlické situace v České republice.

Spolupráci 20. září společně zahájili Zdislava Odstrčilová, vrchní ředitelka Sekce rodinné politiky a sociálních služeb na Ministerstvu práce a sociálních věcí, Martina Běťáková, náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy, a zástupci Evropské komise a UNICEF.


Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Vzdělání Rodina
Newsletter

Pravidelný přísun novinek, inspirace na každý den, podpora pro rodiče i sdílení zkušeností. Takový je Newsletter webu eMaminy.cz. Přihlaste se k jeho odběru a čtěte o tématech, které vám pomohou v náročném období nebo zpříjemní rodinný život. Buďte první, kdo se dozví o nových článcích, akcích a událostech. Prosíme, potvrďte odběr ve vaší e-mailové schránce. 

© 2024 eMaminy.cz, s.r.o.
by Media Heroes