Jak a podle čeho vybírat hračky

03.01.2024 Státní zdravotní ústav

Pořízení hračky dítěti by měla předcházet úvaha o vhodnosti hračky s přihlédnutím k individuálním vývojovým schopnostem dítěte, tedy nemyslet na potřeby své vlastní, ale na potřeby dítěte, neřídit se pouze fenoménem doby nebo vlastní zkušeností s hračkou z dětství.

Jak a podle čeho vybírat hračky

Zdroj: nzip.cz

Abychom byli schopni uvědomit si a pochopit smysl a význam hry a hračky v životě dítěte, je nezbytné, abychom si dokázali zodpovědět následující otázky:

  • Co je hra?
  • Proč si dítě hraje?
  • Jak by si mělo dítě hrát, aby byl jeho tělesný a duševní rozvoj podporován?
  • Jakými hračkami můžeme dítě podněcovat a stimulovat?
  • Jaká je nejvhodnější hračka pro jeho věk?
  • Jaká hračka je pro něj bezpečná?
  • Jak ji poznám?
  • Která hračka mu může ublížit a jakým způsobem?

Pojďme si zkusit na tyto otázky odpovědět. Možná po přečtení těchto řádků bude vše o něco jasnější anebo to možná naopak vyvolá další a další otázky.

Dnešní doba dětem přináší rychlost, s tím souvisí i vývoj hraček, které se rychlému tempu přizpůsobují. Kvalitní hračka by měla dětem pomoci zastavit se a vnímat okolí, učit se improvizovat a rozvíjet se. Každá hračka má v životě dítěte určitou funkci, záleží pak na tom, jak jí využít. Právě podle funkce by se hračky mohly také dělit a dítě by je mělo mít k dispozici. Řada hraček by se s vývojem dítěte měla měnit a rozšiřovat, aby se tím rozvíjely i schopnosti dítěte. K základním funkcím hračky patří pomoc dítěti pochopit svět, učit se mu porozumět, vystopovat některé souvislosti, poznávat hybné mechanismy v technice a podobně. 

Je důležité si uvědomit, že hra je v životě dítěte hlavní činností. Vychází z možností a schopností dítěte, je pro něj přirozeně zvládnutelná, čímž podporuje jeho psychickou rovnováhu, zklidňuje ho, zlepšuje dosaženou úroveň, ověřuje schopnosti dítěte něco rozhodnout, vyřešit a vykonat, zlepšuje jeho dovednosti a zkušenosti, jeho sociální vztahy a postavení mezi vrstevníky a mezi dospělými. 

Z hlediska rozvoje dítěte jsou nejlepší hračky tvárné podporující tvořivost a fantazii. K tomu často stačí i pouhá hmota, jako je například písek, papír, plastelína, těsto, moderní formy tvarovacích hmot různého složení. Následují jednoduché kostky, potom stavebnice s různými druhy „zámků“, které udrží složený tvar. Nejznámější a velmi oblíbené jsou různé stavebnice typu „Lego“, které jsou variabilní a flexibilní v rámci několika velikostí podle věkových kategorií. Zejména u těchto základních hraček platí, že pokud je dítěti věnována péče s předvedením různých možností tvorby/hraní, dokáže si dítě brzy účelně hrát samo, rozšiřuje si své schopnosti a aplikuje své poznatky v dalších podobných činnostech.

Moderní elektronické hračky, zvířátka a figurky jsou především poplatné módní vlně reklam, a pokud nemají širší možnost hry, dítě brzy omrzí. Jsou finančně nákladné a jejich vlastnictví má pro dítě především společensko-psychologický efekt.

Hra má pro dítě řadu aspektů: poznávací, rozcvičovací, emocionální, pohybový, motivační, rozvíjející jeho tvořivost a fantazii. Důležitý je i aspekt sociální, rekreační, diagnostický a terapeutický. Dítě dělá rádo především to, co ho baví, proto má hra nezastupitelnou funkci v jeho životě. Z psychologického hlediska je důležitý vztah hry a vývoje dítěte.

Shrnutí: 

Pro každou věkovou skupinu je specifický i druh hračky. Správný výběr hračky napomáhá přirozenému a všestrannému vývoji dítěte. Správně zvolená hračka musí dítěti pomáhat rozvíjet své schopnosti a poznání. Každé věkové období dítěte je něčím charakteristické a výběr hračky a tím hry je nutné tomu přizpůsobovat.


Autor: Státní zdravotní ústav (zdroj: nzip.cz)

Bezpečnost Děti HračkyDalší článkyNewsletter

Pravidelný přísun novinek, inspirace na každý den, podpora pro rodiče i sdílení zkušeností. Takový je Newsletter webu eMaminy.cz. Přihlaste se k jeho odběru a čtěte o tématech, které vám pomohou v náročném období nebo zpříjemní rodinný život. Buďte první, kdo se dozví o nových článcích, akcích a událostech. Prosíme, potvrďte odběr ve vaší e-mailové schránce. 

© 2024 eMaminy.cz, s.r.o.
by Media Heroes