Nový preventivní projekt „Mluvme o domácím násilí“

28.01.2024 Policie ČR

Domácí násilí se odehrává mezi blízkými osobami opakovaně, dlouhodobě a role násilníka a oběti se při útocích nikdy nemění. Incidenty se dějí za zavřenými dveřmi domácího prostředí ve střídajících se fázích představujících období napětí, období násilí a období klidu. Vznikne pak začarovaný kruh, ze kterého se zdá, že není úniku.

Nový preventivní projekt „Mluvme o domácím násilí“

Zdroj: pixabay.com

S násilím se můžeme vypořádat pouze tak, že ho nebudeme bagatelizovat, ignorovat, považovat za něco, co se nás netýká, a budeme o něm nahlas mluvit. Proto jsme vytvořili nový preventivní projekt s názvem „Mluvme o domácím násilí“, který rozšíří tolik potřebnou diskuzi o násilí ve společnosti. Proškolení preventisté budou v rámci projektu šířit osvětu převážně mezi pedagogy základních a středních škol. Učitelé totiž bývají mnohdy první, kteří si mohou u dítěte drobných změn v chování všimnout, zachytit problém v počátku a dítě ochránit od závažnějších následků domácího násilí.

Složitá je situace i pro děti, které jsou přítomny domácímu násilí, i když nemusí být jeho přímou obětí. Od roku 2022 jsou děti, které žijí v domácnostech, kde dochází k domácímu násilí, považovány za ohroženou osobu. Následky ohrožení emocionálního vývoje v násilném prostředí mohou dítě poznamenat na celý život.

Nový projekt jsme prezentovali nejen na našich sociálních sítích, ale také v příloze deníku Mladá fronta Dnes časopisu Ona Dnes. Informace k tomuto vážnému tématu budeme prezentovat také na portálu e-mimino.cz, který sledují převážně ženy. Právě ony jsou nejčastějšími oběťmi domácího násilí.

„Registrovaných případů domácího násilí řeší policisté každoročně tisíce. Avšak případů, o kterých se policie nedozví, je mnohonásobně více. Proto mluvme o domácím násilí a snižujme společenskou toleranci jakýchkoliv násilných projevů ve vztazích,“ dodává plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR.

Policie ČR a systém vzdělávání k problematice domácího násilí

Každý policista „nováček“ si prochází na začátku své policejní kariéry základní odbornou přípravou a už v této vstupní přípravě na povolání policisty se v několika vzdělávacích modulech učí domácí násilí rozpoznat, definovat a řešit. Úroveň znalostí problematiky prokáží začínající policisté u závěrečných zkoušek. Od začátku roku 2020 do konce července 2023 prošlo tímto základním odborným vzděláním více jak šest a půl tisíce policistů.

Dalším stupněm odborného vzdělávání jsou specializační kurzy, do kterých se může policista přihlásit na základě jeho zařazení. V kurzu zaměřeném na oběti domácího násilí policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování a služby pořádkové policie získají potřebné znalosti pro efektivnější komunikaci, rozpoznání případů domácího násilí a identifikaci jejich obětí i zvlášť zranitelných obětí. Mimo jiné také získají přehled o možnostech spolupráce s dalšími subjekty. Absolventi kurzu jsou schopni problematiku dále školit své kolegy, kteří se s domácím násilím setkávají při výkonu služby. Téma domácího násilí je ale řešeno i v rámci jiných specializačních kurzů a v systému vzdělávání je k problematice k dispozici také e-learningový kurz.

„Policie České republiky je jedním z pilířů pomoci obětem domácího násilí, většinou stojí na úplném začátku. V této akutní fázi se stará o ochranu života a zdraví obětí domácího násilí a poskytuje krizovou intervenci, tedy první psychologickou pomoc. Pro eliminaci opakované agrese využívá preventivní opatření vykázání agresora ze společného obydlí na dobu 10 dnů,“ uvádí pplk. Mgr. Martina Petrovičová z ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR.

Pro řešení případů domácího násilí a vyhodnocování rizika dalšího útoku na ohroženou osobu přímo v terénu využívají policisté diagnostickou metodu SARA DN. Metoda pomáhá prostřednictvím stanovených kritérií a otázek vyhodnotit rizikové faktory a další klíčové znaky domácího násilí. Policisté mají fyzicky k dispozici kartu, kde jsou jednotlivé kroky a otázky popsány společně se systémem vyhodnocení. Na základě tohoto vyhodnocení pak policisté na místě rozhodují o dalším postupu, a to včetně institutu vykázání, který v českém právním řádu již od roku 2007 poskytuje oběti či obětem násilníka ochrannou lhůtu pro řešení situace. V pomoci obětem Policie České republiky velmi úzce spolupracuje s Bílým kruhem bezpečí a ohroženým osobám je bezprostředně poskytován kontakt na odborníky.

Domácí násilí je závažným problémem. Odehrává se za zavřenými dveřmi a oběti často nevidí cestu, jak se z takového prostředí a vlivu násilné osoby vymanit. Proto je tolik důležité vysvětlovat i informovat, jak je možné se bránit, na koho se může oběť obrátit, kdo může pomoct nastartovat život bez násilí. Nezavírejme oči a o domácím násilí mluvme.

Zdroj: Odbor prevence Policejního prezidia ČR

Vztahy Násilí
Newsletter

Pravidelný přísun novinek, inspirace na každý den, podpora pro rodiče i sdílení zkušeností. Takový je Newsletter webu eMaminy.cz. Přihlaste se k jeho odběru a čtěte o tématech, které vám pomohou v náročném období nebo zpříjemní rodinný život. Buďte první, kdo se dozví o nových článcích, akcích a událostech. Prosíme, potvrďte odběr ve vaší e-mailové schránce. 

© 2024 eMaminy.cz, s.r.o.
by Media Heroes