„Mateřská“ II – jak podat žádost a jaká je její výše

04.01.2024 Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) navazuje s dalšími informacemi o dávce PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ. Tentokrát se týká způsobů, jak žádost podat, jaké dokumenty je třeba zajistit a z jakého příjmu je její výše počítána.

„Mateřská“ II – jak podat žádost a jaká je její výše

Zdroj: pixabay.com

Žádost o mateřskou

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství (PPM) vystavuje výhradně ošetřující lékař (gynekolog). Zaměstnankyně předloží tuto žádost svému zaměstnavateli a ten příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Podnikatelky předloží lékařem vyplněnou žádost přímo příslušné OSSZ.

Pokud žije žadatel/ka o dávku v zahraničí, vyplní tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při bydlišti/pobytu v zahraničí a přiloží naskenovaný originál potvrzení zahraničního ošetřujícího lékaře s předpokládaným dnem porodu.

Pokud na PPM nastupuje otec dítěte nebo manžel maminky dítěte (či pojištěnec přebírající péči o dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu), vyplní tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, ke kterému přiloží jeden z těchto dokladů: úřední rozhodnutí o péči, úmrtní list matky dítěte, v případě nemoci matky tiskopis Potvrzení o zdravotním stavu matky dítěte a nároku pojištěnce na peněžitou pomoc v mateřství anebo písemnou dohodu s matkou dítěte. Dohoda musí obsahovat:

  • souhlas matky dítěte,
  • den porodu,
  • den, od kterého bude otec dítěte / manžel matky o dítě pečovat (nelze žádat zpětně),
  • úředně nebo okresní správou sociálního zabezpečení ověřený podpis matky dítěte
  • podpis otce dítěte nebo manžela, který ověřený být nemusí.

Lhůta pro vyřízení dávky je (ze zákona) 1 měsíc od data, kdy OSSZ obdrží kompletně a správně vyplněné doklady. Za zaměstnankyni doklady odevzdává na OSSZ její zaměstnavatel elektronickou cestou.

Pokud osoba pečující o dvojčata nebo trojčata požaduje prodloužení PPM na 37 týdnů, musí podat po uplynutí 28 týdnů na OSSZ čestné prohlášení o tom, že o děti nadále pečuje.

Výše a výplata mateřské

PPM se vypočítává z hrubé mzdy za rozhodné období 12 kalendářních měsíců předcházejících dni nástupu na dávku (např. při nástupu na mateřskou 10. 10. 2023 jde o období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023). Z této částky se spočítá redukovaný denní vyměřovací základ (RDVZ). Výše mateřské je 70 % RDVZ za kalendářní den, výpočet najdete na webu MPSV: Výpočet peněžité pomoci v mateřství v roce 2023.

Pokud je v rozhodném období žena nemocná nebo má jinou překážku v práci, období pro výpočet PPM se nemění, pouze tyto dny (nemocenské nebo překážky) neovlivní výši dávky.

Pokud žena otěhotní podruhé, je zaměstnaná u stejného zaměstnavatele, nastoupí na PPM do 4 let věku předchozího dítěte a v době od pobírání dávky nepracovala nebo pracovala za nižší peníze, výše další PPM se vypočítává z DVZ jako u předchozí PPM, je-li to výhodnější. Dojde pouze k přepočtu podle redukčních hranic stanovených pro aktuální rok.

Dávka PPM se poukazuje na bankovní účet příjemce dávky nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou v žádosti (náklady na platbu poštovní poukázkou jsou z vyplácené dávky odečteny). Dávka je vyplácena vždy zpětně, tzn. na počátku měsíce za měsíc předcházející.

Dávku lze odesílat také na zahraniční bankovní účet. Náklady platí příjemce dávky (60 Kč v rámci Evropské unie, u ostatních států cca 150–800 Kč za jednu dávku).

Informace o posledním dni mateřské (zánik nároku na dávku dne xx. yy. zzzz) je uvedena při poslední výplatě ve zprávě pro příjemce nebo na složence.

Informace o případném zamítnutí PPM je zaslána doporučeným dopisem na adresu trvalého bydliště žadatele/žadatelky.

Zdroj: Oddělení komunikace ČSSZ

Mateřství a rodičovství Příspěvky a dávky
Newsletter

Pravidelný přísun novinek, inspirace na každý den, podpora pro rodiče i sdílení zkušeností. Takový je Newsletter webu eMaminy.cz. Přihlaste se k jeho odběru a čtěte o tématech, které vám pomohou v náročném období nebo zpříjemní rodinný život. Buďte první, kdo se dozví o nových článcích, akcích a událostech. Prosíme, potvrďte odběr ve vaší e-mailové schránce. 

© 2024 eMaminy.cz, s.r.o.
by Media Heroes