Obecná pravidla soutěže

Úvodní ustanovení

Organizátorem soutěže na webu www.emaminy.cz je společnost Proprarodiče s.r.o., se sídlem Smrková 339   

251 62 Louňovice, IČ: 17929083 (dále jen jako „Organizátor“ anebo taktéž jako „Proprarodiče“).

Na výhry není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či výhry soutěže i v jejím průběhu, nebo soutěž zcela zrušit bez náhrady. Organizátor neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.

Přihlášením do soutěže vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly.

Podmínky účasti a průběh soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let s trvalým pobytem v České nebo Slovenské republice a doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky. Do soutěže se nemohou zapojit zaměstnanci společnosti Proprarodiče s.r.o.

Pro platné zapojení do soutěže je nutné splnit podmínky, uvedené v textu konkrétní soutěže. Při nesplnění těchto podmínek může být účastník ze soutěže vyloučen.

Akceptovaný bude pouze jeden odeslaný formulář z jedné e-mailové adresy za jeden den. Termín konání soutěže je vždy uveden v článku se soutěží.

Výhry nejsou předmětem kupní smlouvy. Organizátor nenese odpovědnost z vadného plněné. Výherci nevzniká právo výhry reklamovat.

Vyhlášení výherců

Mechanismus výběru výherců určuje Organizátor. Vyhlášení výherců proběhne nejpozději do 2 dnů od ukončení soutěže. Jména výherců budou Organizátorem zveřejněna v článku se soutěží. Výherci budou kontaktování Organizátorem.

Výhra bude zaslána výherci skrze doručovací službu, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení soutěže.

Účastí v soutěži souhlasí soutěžící s tím, že může být v případě výhry vyzván k poskytnutí doručovací adresy pro zaslání výhry. Adresa slouží pouze pro jednorázové zaslání výhry a nebude s ní jinak nakládáno. Adresu musí výherce zaslat nejpozději do 7 dnů od vyzvání, jinak bude cena předána jinému soutěžícímu.

Zpracování osobních údajů

Nestanoví-li společnost Proprarodiče s.r.o. pro danou soutěž zvláštní podmínky, pak společnost Proprarodiče s.r.o. zpracovává během soutěží jméno a příjmení, doručovací adresu, emailovou adresu, případně telefonní číslo a specifikaci výhry.

Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání výher výhercům. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících využity dle podmínek GDPR Organizátora, se kterými soutěžící odesláním formuláře souhlasí. 

Newsletter

Pravidelný přísun novinek, inspirace na každý den, podpora pro rodiče i sdílení zkušeností. Takový je Newsletter webu eMaminy.cz. Přihlaste se k jeho odběru a čtěte o tématech, které vám pomohou v náročném období nebo zpříjemní rodinný život. Buďte první, kdo se dozví o nových článcích, akcích a událostech.

© 2024 eMaminy.cz, s.r.o.
by Media Heroes